Дунавски Еврорегионален Граждански Форум
   
За контакти •   
FAQ •   
Търси •   
  • English                                Карта на сайта •   


СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Дунавски Еврорегионален Граждански Форум има две основни стратегически цели:
- Развитие на трансграничното сътрудничество в еврорегиона, включващ Северозападна България, Източна Сърбия и Югозападна Олтения (Румъния), за преодоляване на социално-икономическата изостаналост;
- Укрепване на гражданското общество и на неговите структури за равностойно и ефективно участие в процесите на регионално и еврорегионално развитие, в партньорство с публичните власти и бизнеса.
ЕВОРЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 2014

Проект "Гражданското общество и местната публична администрация от Калафат и Видин създават модел за трансгранично сътрудничество", подкрепен от Програма за трангранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013. Водещ партньор PLIMM - Калафат.

Проект "Социална подкрепа чрез опита на съседа", подкрепен от Програма за трангранично сътрудничество България - Сърбия.


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Проект "Ефективния граждански конрол като фактор за повишаване на почтеността в политическия и изборния процес". Водещ партньор - асоциация "Прозрачност без граници"

 

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

 
   Copyright ©-2006, ДЕГФ - Всички права запазени Webmaster   Оптимизиран за екранна резолюция 1024 x 768 пиксела   
 
  Новини  
  За ДЕГФ  
  Дейности  
  Срещи  
  Документи 
  Връзки  
  Членове