Дунавски Еврорегионален Граждански Форум
   
За контакти •   
FAQ •   
Търси •   
  • English                                Карта на сайта •   СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Дунавски Еврорегионален Граждански Форум има две основни стратегически цели:
- Развитие на трансграничното сътрудничество в еврорегиона, включващ Северозападна България, Източна Сърбия и Югозападна Олтения (Румъния), за преодоляване на социално-икономическата изостаналост;
- Укрепване на гражданското общество и на неговите структури за равностойно и ефективно участие в процесите на регионално и еврорегионално развитие, в партньорство с публичните власти и бизнеса.
ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ И ЕВОРЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Проект "Гражданското общество и местната публична администрация от Калафат и Видин създават модел за трансгранично сътрудничество"

Проект "Социална подкрепа чрез опита на съседа - SANE"


ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

Проект "Пътна карта към парламентарните избори 2013" - местен партньор на Асоциация Прозрачност без граници - България

Проект "Правосъдие близо до хората", подкрепен от фондация Америка за България.

Проект "Грижи у дома", подкрепен от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Граждански мониторинг над строежа на моста Видин - Калафат, подкрепен от Балкански Тръст за Демокрация.

 
   Copyright ©-2006, ДЕГФ - Всички права запазени Webmaster   Оптимизиран за екранна резолюция 1024 x 768 пиксела   
 
  Новини  
  За ДЕГФ  
  Дейности  
  Срещи  
  Документи 
  Връзки  
  Членове