Дунавски Еврорегионален Граждански Форум
Дейности
   
За контакти •   
FAQ •   
Търси •   
  • English                                Карта на сайта •   


ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Дунавски Еврорегионален Граждански Форум предоставя следните услуги на неправителствените организации от еврорегиона:

  • Организиране и провеждане на обучителни курсове за персонала по теми, касаещи генерално работата в гражданския сектор, като напр.: цикъл на проектния мениджмънд, стратегическо планиране, организационно оценяване и пр;
  • Организиране и провеждане на обучителни курсове по специфични теми от работата на НПО, като напр.: предоставяне на социални услуги, работа в мутиетническа среда, превенция на СПИН и пр;
  • Консултиране на НПО и публични власти в писане на проектни предложения до различни донори и програми, както и по различни въпроси, свързани с изпълнението и отчитането на вече финансирани проекти;
  • Разпространение и предоставяне на актуална информация за програми, проекти и инициативи от интерес за НПО;
  • Търсене на партньори за съвместно кандидатстване по транс-гранични инициативи в района на СЗ България, Източна Сърбия и Югоизточна Олтения (Румъния);
  • Технически услуги - достъп до Интернет за служебни цели, изпращане на електронни съобщения, фотокопиране, подвързване, принтиране, машинописни услуги и др;
  • Преводачески услуги и легализация на документи;
  • Други, по конкретна заявка от страна на организациите.

СРЕЩИ НА НПО

ДЕГФ организира срещи с неправителствените организации в региона по заявки от страна на публични власти, финансиращи програми и други организации, при положение, че срещите са в интерес на НПО и на регионалното развитие.

 

 
   Copyright ©-2006, ДЕГФ - Всички права запазени Webmaster   Оптимизиран за екранна резолюция 1024 x 768 пиксела   
 
  Начало
  За нас  
  Членове  
  Срещи  
  Документи 
  Връзки  
  Новини